Глаголи и глаголски облици – тест

Глаголи и глаголски облици – тест

Локатив – тест

Акузатив – тест

Бројеви

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

и ОВДЕ

Резултат теста

1. Који од ових глагола су свршеног вида?

2. Глагол ЧЕШЉАТИ СЕ је

3. Према глаголском роду глагол ПЕВАТИ је

4. Одреди глаголски облик глагола у следећој реченици: Он ЈЕ УВИДЕО своју грешку.

5. Одреди глаголски облик подвученог глагола у следећој реченици: Већ СУ БИЛИ УРАДИЛИ задатак, кад је звонило.
6. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.

7. Која реч није добро написана у следећем натпису: ''Све се може кад се хоће! Ми не ћемо!''

8. Означи све речи које нису добро написане (има их више):

9. Изабери реченице у којима је футур први написан према правописним правилима.

10. Инфинитивна основа глагола рећи је:
11. Презентска основа глагола радити је:

12. Одреди глаголски облик глагола у следећој реченици: Он увек РАДИ како жели.

13. Одреди глаголски облик подвученог глагола у следећој реченици: Кад га је угледао, ЗАПЛАКА од среће.

14. Одреди глаголски облик подвученог глагола у следећој реченици: У смелим и правилним пируетама, Аска ПРЕЛАЖАШЕ чистину.

15. Одреди глаголски облик подвученог глагола у следећој реченици: Када је дошао у наш град, он већ БЕШЕ НАВИКАО на наше обичаје.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ