Четвороугао, паралелограм, правоугаоник, квадрат и ромб – тест (6.р.)

Четвороугао, паралелограм, правоугаоник, квадрат и ромб – тест (6.р.)

Резултат теста

1. Означи паралелограм.

2. Паралелограм који има једнаке дијагонале и једнаке странице се зове

3. Паралелограм који има све четири странице исте назива се

4. Означи сва тачна тврђења.

5. Израчунај дужине странице паралелограма ако је једна дужа од друге за 4 cm, а обим тог паралелограма је 28 cm.
6. Одреди непознате углове са слике. Да би рачунар прихватио одговор написати редом решења: β,γ,δ без додавања слова и ознака за степен

7. Одреди непознате углове са слике. Да би рачунар прихватио одговор написати редом решења: α,β,γ без додавања слова и ознака за степен

8. Да ли су дијагонале правоугаоника једнаке?

9. Једна страница квадрата је 3,2 cm. Одреди обим тог квадрата.

10. Колико четвороуглова има међу овим танграм фигурама?
11. Означи тачна тврђења:

12. На слици има

13. На слици има

14. Који је четвороугао на слици?

15. Израчунај унутрашње углове ромба ако је један унутрашњи угао три пута већи од другог.
16. Збир два угла ромба је 170º. Израчунати мере осталих углова тог ромба.

17. Симетрала угла код темена А правоугаоника ABCD дели страницу CD на одсечке 3cm и 4 cm. Израчунати обим тог правоугаоника.

18. Висина ромба повучена из темена тупог угла, гради са једном страницом угао од 30º. Одреди углове тог ромба.

19. Из темена тупог угла ромба конструисане су две висине. Ако је мера угла између њих 70º, израчунати унутрашње углове тог ромба.

20. Неконвексан четвороугао је на слици број
21. Квадрат на слици је број

22. Збир два унутрашња угла у паралелограму је 148° Оштар угао паралелограма је

23. У четвороуглу је α₁ =61°, β₁ =97° и γ=116°

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ