Bolesti koje izazivaju i prenose životinje i načini – test (6.r.)

Bolesti koje izazivaju i prenose životinje i načini zaražavanja

Bolesti koje izazivaju bakterije

Putevi prenošenja zaraznih bolesti, povrede tela i prva pomoć

Poreklo i raznovrsnost živog sveta; Putevi prenošenja zaraznih bolesti; Prva pomoć

1. Trihinela je:

2. Paraziti koji žive na koži, dlaci i perju svojih domaćina su:

3. Kojom grupom lekova se leče bolesti izazvane parazitima?

4. Unutrašnji paraziti su:

5. Malarični komarac je:
6. Koji su simptomi malarije?

7. Kako se prenosi pantljičara?

8. Muva ce-ce prenosi izazivača:

9. Krpelj izaziva lajmsku bolest.

10. Osim životinja, paraziti mogu biti i:
11. Dizenterična ameba izaziva:

12. ________ su živa bića koja se hrane na račun drugog.

13. Izazivač malarije je:

14. Tripanozoma izaziva:

15. Pantljičare izazivaju bolesti:
16. Kako se prenosi dizenterija?

17. Kako se naziva naučna disciplina koja proučava parazite i njihov način života?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста