Иницијални тест за 6. разред (Б група) – српски језик

Иницијалне тестове за остале разреде погледајте ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи 2 ЗБИРНЕ именице:

2. Како гласи компаратив придева ВИСОК:

3. Ви сте њима забранили да ју помињу у својим извештајима. Колико има ЛИЧНИХ ЗАМЕНИЦА у наведеном примеру:

4. Број 60 написан словима:

5. Презентска основа глагола ЛЕЋИ гласи:
6. Прелазни глаголи су:

7. Друго лице множине презента глагола РЕЋИ гласи:

8. Означи реченицу у којој примећујеш КРЊИ ПЕРФЕКАТ:

9. БАКИ је поклонила старе споменаре. У којем је падежу наглашена реч:

10. У којој реченици нема грешке:
11. У којој реченици препознајеш ПРИЛОШКУ ОДРЕДБУ ЗА НАЧИН:

12. На јесен прваци крећу у први разред. СУБЈЕКАТ у датом примеру је:

13. Продавница неће радити за време празника, а од понедељка ће радити скраћено. Колико има ПРЕДЛОГА у наведеном примеру:

14. Насмешила се несташно и нестала иза комшијских врата. ПРИЛОГ у датој реченици је:

15. Синоним за реч ВАТРА је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ