Kolekcije podataka (liste, setovi) – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Programski jezik Pajton nam nudi mogućnost kreiranja kolekcije podataka.

2. Zbirke podataka čije su elementi numerisani i koje možemo da uređujemo i da sadrže više istih elemenata nazivaju se:

3. Zbirke podataka koje nisu uređene i nisu numerisane i svi elementi moraju biti različiti nazivaju se:

4. Pojedinačni članovi liste nazivaju se:

5. Elementi liste obeleženi su brojevima od:
6. Za rad sa listama Pajton nudi funkcije koje nam mogu biti od velike pomoći a to su:

7. Funkcija len?

8. Funkcija min?

9. U radu sa listama je često potrebno elemente liste urediti, tj. sortirati.

10. Sortiranje liste se izvodi upotrebom koje funkcije?
11. Element na kraj liste možemo dodati kojom metodom?

12. Na koji od sledećih načina se dodaje element 2 na kraj date liste? lista =[1, 5, 9, 7]

13. Na koji od sledećih načina odrediti dužinu liste (broj elemenata liste)? lista = [1,2,3,4]

14. Da li elementi liste takođe mogu biti liste?

15. Šta će biti rezultat izvršavanja sledećeg Pajton koda?
16. Data je lista, lista = [2,3,4,5], na koji od sledećih načina se može izdvojiti prvi element liste?

17. Kako se proverava da li broj 1 pripada listi ocene?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ