Python – osnovne aritmetičke operacije

Python – osnovne aritmetičke operacije

Резултат теста

1. Koji je od sledećih iskaza tačan? Obeleži tačan odgovor.

2. Obeleži sve pogrešno definisane promenljive:

3. Šta će biti rezultat sledećeg izraza: 53%2

4. godine=25 print("godine") Šta će Pajton prikazati na ekranu?

5. Šta će biti rezultat sledećeg izraza: 152//10

6. a=9 b=7 c=b-a print("Razlika brojeva 9 i 7 je:", c) Rezultat izvršavanja ovog programa je:

7. a=input(float("unesi prvi broj")) Šta će biti rezultat izvršavanja ove naredbe?

8. Koji je od sledećih izraza tačno zapisan?

9. Čemu služi funkcija int()? Obeleži tačan odgovor.

10. a=15 print("Milan ima",a,"klikera") Šta će Pajton prikazati na ekranu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ