Python – osnovne aritmetičke operacije

Python – osnovne aritmetičke operacije

Резултат теста

1. Koji je od sledećih iskaza tačan? Obeleži tačan odgovor.

2. a=15 print("Milan ima",a,"klikera") Šta će Pajton prikazati na ekranu?

3. godine=25 print("godine") Šta će Pajton prikazati na ekranu?

4. Koji je od sledećih izraza tačno zapisan?

5. Obeleži sve pogrešno definisane promenljive:
6. Šta će biti rezultat sledećeg izraza: 152//10

7. Šta će biti rezultat sledećeg izraza: 53%2

8. Čemu služi funkcija int()? Obeleži tačan odgovor.

9. a=input(float("unesi prvi broj")) Šta će biti rezultat izvršavanja ove naredbe?

10. a=9 b=7 c=b-a print("Razlika brojeva 9 i 7 je:", c) Rezultat izvršavanja ovog programa je:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ