Линеарна неједначина с једном непознатом (напредни ниво)

Резултат теста

1. Решити неједначине: а)x-(-2)≥-1; б)x-(-√2)≤√2

2. Решити неједначине: а)x+3√3≤3; б)-x-(-3)<-7

3. Решити неједначине: а)x∙6≤-42; б)-√6x≥-3√6

4. Решити неједначине: а)-3/4∙(-x)>1/2; б)1-x∙(-1/3)<-1/6

5. Решити неједначину: 2(x-2)-x<-2(2x-1)+2x
6. Решити неједначину: (z-2)-(z+2)-(1-2z)≤1-(2-z)-(2z-1)

7. Одредити све бројеве x за које важи x-3/2≤3 и 2-x/4<-1.

8. Решити неједначину: 3z2-2(z+1)-1>2+(1+z)(3z-2).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ