Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Изузеци код гласовних промена – тест

Гласови и слоготворно Р – тест

Гласовна промена: непостојано а – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Шта од наведеног није облик казивања?

2. Шта је монолог?

3. Народне епске песме се деле на:

4. Каква епика може бити?

5. Књижевни лик у поезији:
6. Шта је дијалог?

7. Означи одговарајући облик казивања: "Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру. И сад ево светлост тражим у скромне манастиру, И примите царског сина ко најмлађег свога брата..."

8. Роман је епска књижевна врста?

9. Ком књижевном роду припада следећи текст: Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку која за једну ноћ и уцвета и узре и неко је обере, а никако се није могло дознати ко.

10. Књижевност се дели на?
11. Стваралац епских дела се зове?

12. Како другачије називамо описивање?

13. Препознај облик казивања (форму приповедања) у наведеном одломку: – Нећу да те бијем, не бој се де! – Ако, ако, боље ти него он – вели Гиле, и почиње да силази.

14. Које књижевне врсте припадају драмској поезији?

15. Како се назива песма у којој су основни елементи туга, чежња, бол, изгубљеност?
16. Драма се дели на:

17. Препознај врсту строфе у наведеном примеру и наведи њен назив: „Љубав за класје што богато буја, За руже што су на гробљима свеле, За тресак летњих, бесних олуја, За тугу птица које се селе.”

18. Шта све постоји у драмском делу?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ