Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Изузеци код гласовних промена – тест

Гласови и слоготворно Р – тест

Гласовна промена: непостојано а – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Које књижевне врсте припадају драмској поезији?

2. Каква епика може бити?

3. Наброј неке врсте рима? Има их више?!

4. Врста стиха према броју слогова може бити:

5. Како се назива песма у којој су основни елементи туга, чежња, бол, изгубљеност?

6. Стваралац епских дела се зове?

7. Десетерац је?

8. Обележи драмске врсте.

9. Стваралац драмских дела се зове?

10. Како се деле књижевни родови?

11. Стваралац лирског дела се зове?

12. Роман је епска књижевна врста?

13. Драма се дели на:

14. Како се назива облик приповедања када одређени лик говори у себи?

15. Пронађи уљеза?

16. Које су књижевне врсте за лирску поезију?

17. Према роду књижевност се дели:

18. Шта је монолог?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ