Гласови и слоготворно Р – тест

Гласови и слоготворно Р – тест

„О, класје моје“, Алекса Шантић – тест

Имперфекат – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Колико гласова има српском језику?

2. Означи делове говорног апарата:

3. Означи тачан низ самогласника:

4. Означи тачан низ сонаната:

5. По месту изговора сугласници се деле у следеће групе сугласника:
6. Приликом изговора самогласника ваздушна струја:

7. Означи исправно повезане звучно-безвучне парове сугласника:

8. Уснени сугласници имају две подгрупе сугласника и то су:

9. О којој групи сугласника се ради: приликом њиховог изговора језик додирује предње непце.

10. Сви задњонепчани сугласници имају своје парове (парњаке) у табели звучно-безвучних сугласника?
11. Носиоци слогова могу бити и неки сугласници - означи их:

12. Под којим условима Р постаје самогласник (слоготворан)?

13. Означи речи које су исправно растављене на слогове:

14. Када се реч раставља на слогове на крају реда, користи се правописни знак

15. Означи властито име у којем се јавља слоготворно р:
16. Означи тросложне речи:

17. Најбројнија група сугласника (подела по месту изговора) има:

18. Који је звучни предњонепчани сугласник у речи ВЕСЕЉЕ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста