Имперфекат – тест

Имперфекат – тест

Падежи – тест

Гласовна промена: губљење сугласника – тест

Гласовна промена: асимилација и сажимање вокала – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Имперфектом се исказује радња.....

2. Аорист је личан глаголски облик - шта је са имперфектом:

3. Имперфекат је:

4. Имперфект се другачије назива:

5. Имперфекат се гради:
6. У грађењу имперфекта користи се:

7. Приликом грађења имперфекта користе се:

8. 1. лице једнине имперфекта глагола ПИСАТИ настало је овако: писа- + -ах = писаах → писах. Коју гласовну промену препознајеш у датом примеру:

9. Ако 1. лице множине имперфекта глагола ГРАДИТИ гласи ГРАЂАСМО, која се гласовна промена десила:

10. Коју гласовну промену уочаваш у облику имперфекта глагола ПЕЋИ у 2. лицу множине:
11. Како гласи имперфекат помоћног глагола БИТИ у облику 1. лица једнине:

12. 3. лице множине имперфекта помоћног глагола ХТЕТИ гласи:

13. Док људи пролажаху улицама, они гледаху за њима и мрмољаху себи у браду чувену народну песму. У датој реченици:

14. Која реченица има глагол у облику имперфекта:

15. Имперфекат је глаголски облик који се ретко среће у савременој комуникацији. Зашто је то тако:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста