Гласовна промена: асимилација и сажимање вокала – тест

Гласовна промена: асимилација и сажимање вокала – тест

Једначење сугласника по звучности – тест

„Ратар“, Вељко Петровић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Шта значи реч АСИМИЛАЦИЈА:

2. У именима којих животиња се десило сажимање вокала:

3. Уз сажимање самогласника у речи СО се десила још једна гласовна промена:

4. У којим реченицама опажаш облике речи са гласовном променом сажимања вокала:

5. У којим заменицама опажаш асимилацију и сажимање вокала:
6. Када се два иста вокала сажму у један вокал, онда се тај вокал изговара:

7. У краћем облику генитива једнине заменице ТВОЈ десила се и промена губљења сугласника; о којем сугласнику је реч:

8. У примеру: То је његов поочим, ниси знао? десило се одступање од гласовне промене:

9. Исправно написана реченица је:

10. Која реченица је исправно написана:
11. Око мога брата кружили су противнички играчи. У којој речи препознајеш гласовну промену асимилација и сажимање вокала:

12. Исправно написан број је:

13. Правилно написани примери су:

14. Нетачно написани примери су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста