Кретање – основни појмови

Резултат теста

1. У свакодневном животу срећемо се са једном појавом која је свуда око нас. Та појава је:

2. Имамо разне врсте кретања. Ти си имао прилику да се упознаш са кретањем које се зове

3. Шта мислиш зашто се баш тако зове? Да ли зато што узима у обзир само промену

4. Та промена се дешава ако посматрамо само то тело или

5. Када се тело креће оно оставља иза себе
6. Физика проучава путање које су

7. Сва тела у окружењу налазе се само у стању

8. Када кажемо релативно мировање мислимо на

9. Тело које смо изабрали да на основу њега вршимо посматрање кретања зовемо

10. Када посматрамо однос тела према путањи по којој се креће онда то тело називамо
11. Тако, на пример, када би путања твог кретања у току дана била неким уређајем забележена и када би њену величину упоредили са твојом величином, онда би ти у поређењу са том путањом био само једна мала

12. Када говоримо о путањи тела покушај да својим речима објасниш како се она дефинише (објашњава).

13. Свака путања може да буде:

14. С обзиром на облик путање кретање може бити:

15. Ако тело пређе одређену дужину путање за одређено време онда говоримо о:
16. У басни се корњача брже креће од зеца зато што:

17. И корњача и зец су се кретали

18. Рекли смо да нека тела која се крећу могу се кретати брже од других. Тако, на пример, пуж је спорији од корњаче, корњача од зеца, зец од коња итд. Из овога можемо закључити да је брзина

19. Брзина има бројну вредност, правац, смер и интензитет. Такве величине у физици називају се

20. Ако физичка величина нема ни правац, ни смер, ни интензитет, него само бројну вредност, онда се она зове
21. Ако тело у једнаким временским интервалима пређе једнаки пут онда говоримо о кретању које називамо

22. Јединица за брзину је:

23. Ветар дува 30m/s, а воз се креће брзином од 130km/h. Које се тело креће брже:

24. Ако се пешак креће брзином од 5,4km/h онда он прелази:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ