Masa i gustina – test 2 – test (6.r.)

Masa i gustina – test 2

Маса и густина – тест

Резултат теста

1. Masa je

2. Masu lubenice je najlakše izraziti preko merne jedinice

3. Masu kamiona je najlakše izraziti preko merne jedinice

4. Prvi Njutnov zakon se drugačije zove

5. . Kilogram je merna jedinica za težinu.
6. Telo veće mase je inertnije od tela manje mase.

7. Određivanjem gustine tela možemo ustanoviti od koje je supstance izgrađeno.

8. Vreća humanitarne pomoći ima 8 kg. U pitanju je fizička veličina:

9. Od dva tela jednakih masa veću gustinu ima

10. Vaga je u ravnoteži kada se na jednoj strani nalazi teg od 200 g, a na drugom mereno telo i tegovi od 20g i 10 g. Masa tela je?
11. Kada hoćemo da nađemo gustinu tela, prvo moramo da odredimo

12. Šte se menja na drugoj planeti (koja nije Zemlja)?

13. 30 g je isto što i

14. 2,5 t je isto što i

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ