Србија 1402-1815

Србија 1402-1815

Резултат теста

1. Један део јаничара регрутован је од деце, припадника поробљених народа.

2. Букурешки мир склопљен је између:

3. Ђурађ Бранковић постао је деспот:

4. Велика сеоба Срба одиграла се:

5. Први српски деспот био је:
6. Први српски устанак завршио се:

7. Први српски устанак почео је:

8. Срби су нису имали обавезу плаћања пореза у натури султани:

9. Који град је био престоница деспотовине у време Стефана Лазаревића:

10. Пећка патријаршија је обновљена:
11. Друга сеоба Срба одиграла се:

12. На који хришћански празник је почео устанак:

13. У Великој сеоби Срба, Србе је предводио:

14. Вођа Првог српског устанка био је:

15. Престоница деспотовине, у време Ђурђа Бранковића:
16. Турска влада звала се Порта.

17. Пећка патријаршија обновљена је уз помоћ:

18. Српска деспотовина је пала под турску власт:

19. После које битке су турци изградили Ћеле кулу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ