Падежи – тест

Падежи – тест

У прилозима се налазе тестови за ученике од 5. до 8. разреда

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи именицу која одговара на дато питање: О ЧЕМУ?

2. Реч у генитиву множине је:

3. Које су тврдње тачне?

4. Реч КЊИЗИ је у:

5. Реч КУЋЕ је у:

6. Реч СТОЛОВА је у:

7. Обележи реченицу у којој је реч ДРВО у акузативу.

8. Одреди у ком је падежу именица у реченици: Ја сам у учионици.

9. Напиши у ком је падежу истакнута реч. Ако ПАС маше репом, значи да је весео.

10. Одреди падеж и значење истакнуте групе речи у реченици: Ово је кућа ЈЕЛЕНИНЕ МАМЕ.

11. Стави у одговарајући облик именицу у загради : Намажите путер на _________ (хлеб).

12. У ком падежу се налази именица у реченици: Оне иду кући.

13. Напиши у ком је падежу истакнута реч. Ако пас маше РЕПОМ, значи да је весео.

14. Стави у одговарајући облик именицу у загради : Спустио сам књигу на _________ (сто).

15. Независни падежи у српском језику су:

16. Означи именицу која одговара на дато питање: ЧИМЕ?

17. Које значење има генитив у примеру: Појео сам парче торте.

18. Стави у одговарајући облик именицу у загради :Идем у град са _________ (другарица).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ