Падежи – тест

Падежи – тест

Падежи – тест

Презент – тест

У прилозима се налазе тестови за ученике од 5. до 8. разреда

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Стави у одговарајући облик именицу у загради :Идем у град са _________ (другарица).

2. Реч КЊИЗИ је у:

3. Одреди у ком је падежу именица у реченици: Ја сам у учионици.

4. Реч у генитиву множине је:

5. Које значење има генитив у примеру: Појео сам парче торте.
6. Одреди падеж и значење истакнуте групе речи у реченици: Ово је кућа ЈЕЛЕНИНЕ МАМЕ.

7. Независни падежи у српском језику су:

8. У ком падежу се налази именица у реченици: Оне иду кући.

9. Стави у одговарајући облик именицу у загради : Намажите путер на _________ (хлеб).

10. Стави у одговарајући облик именицу у загради : Спустио сам књигу на _________ (сто).
11. Напиши у ком је падежу истакнута реч. Ако ПАС маше репом, значи да је весео.

12. Напиши у ком је падежу истакнута реч. Ако пас маше РЕПОМ, значи да је весео.

13. Реч КУЋЕ је у:

14. Које су тврдње тачне?

15. Обележи реченицу у којој је реч ДРВО у акузативу.
16. Означи именицу која одговара на дато питање: ЧИМЕ?

17. Означи именицу која одговара на дато питање: О ЧЕМУ?

18. Реч СТОЛОВА је у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ