Падежи – тест

Падежи – тест

Падежи – тест

Презент – тест

У прилозима се налазе тестови за ученике од 5. до 8. разреда

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Реч КЊИЗИ је у:

2. Одреди падеж и значење истакнуте групе речи у реченици: Ово је кућа ЈЕЛЕНИНЕ МАМЕ.

3. Које су тврдње тачне?

4. Означи именицу која одговара на дато питање: ЧИМЕ?

5. Стави у одговарајући облик именицу у загради :Идем у град са _________ (другарица).

6. Реч СТОЛОВА је у:

7. Означи именицу која одговара на дато питање: О ЧЕМУ?

8. У ком падежу се налази именица у реченици: Оне иду кући.

9. Напиши у ком је падежу истакнута реч. Ако пас маше РЕПОМ, значи да је весео.

10. Одреди у ком је падежу именица у реченици: Ја сам у учионици.

11. Стави у одговарајући облик именицу у загради : Спустио сам књигу на _________ (сто).

12. Које значење има генитив у примеру: Појео сам парче торте.

13. Обележи реченицу у којој је реч ДРВО у акузативу.

14. Реч КУЋЕ је у:

15. Реч у генитиву множине је:

16. Напиши у ком је падежу истакнута реч. Ако ПАС маше репом, значи да је весео.

17. Независни падежи у српском језику су:

18. Стави у одговарајући облик именицу у загради : Намажите путер на _________ (хлеб).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ