Падежи – тест

Падежи – тест

Синтагме – прилошке и глаголске

Гласовне промене – тест

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди падеж истакнуте речи. Девојка с НЕСТРПЉЕЊЕМ поче решавати нови задатак.

2. Одреди у ком су падежу истакнуте речи. Један сиромах живљаше у ВЕЛИКОМ СТАРОМ ДРВЕТУ.

3. Означи реченицу у којој је ПРИЧА у инструменталу множине.

4. Номинатив и вокатив су зависни падежи.

5. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив једнине.

6. Цар попи чашу ВОДЕ. Исакнута реч је у генитиву који има значење

7. Сиромах РАЛОМ поче орати њиву. Инструментал у наведеном примеру има службу

8. Одреди падеж истакнуте речи. Сиромах РАЛОМ поче орати њиву.

9. Означи реченице у којима је истакнут акузатив.

10. Датив се користи са прелозима К, КА, ПРЕМА?

11. Девојка тада заигра са ЦАРОМ. Истакнута реч је у

12. Обележи реченице у којима је реч КУЋА неисправно употребљена.

13. Обележи реченицу у којој је неправилно употребљен инструментал.

14. Дође једном сиромах ЦАРУ. У ком је падежу истакнута реч?

15. Напиши у ком је падежу подвучена реч. Ако ПАС маше репом, значи да је весео.

16. Пронађи реченицу у којој је истакнута заменица у генитиву.

17. Обележи реченицу у којој је употребљен номинатив.

18. Пронађи реченицу у којој је истакнут генитив.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ