Падежи – тест

Падежи – тест

Синтагме – прилошке и глаголске

Гласовне промене – тест

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи реченице у којима је реч КУЋА неисправно употребљена.

2. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив.

3. Одреди у ком су падежу истакнуте речи. Један сиромах живљаше у ВЕЛИКОМ СТАРОМ ДРВЕТУ.

4. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив једнине.

5. Локатив се употребљава са глаголима кретања.
6. Пронађи реченицу у којој је истакнут датив множине.

7. Из дате реченице препиши ИМЕНИЦУ у ЛОКАТИВУ. Упутили смо се ка Ескимима, који живе у кућама од снега.

8. Напиши у ком је падежу подвучена реч. Ако ПАС маше репом, значи да је весео.

9. Одреди падеж истакнуте речи. Девојка с НЕСТРПЉЕЊЕМ поче решавати нови задатак.

10. Пронађи реченице у којима је истакнут локатив.
11. Номинатив има службу________.

12. Пронађи реченицу у којој је истакнут генитив.

13. Учитељ се поносио радовима својих УЧЕНИКА. Који падеж је истакнут?

14. Обележи реченицу у којој је употребљен номинатив.

15. Препиши именицу која је у реченици дата у НОМИНАТИВУ. За разлику од других птица, пингвини се не плаше људи.
16. Међу КЊИГАМА је нашао РОМАН који је намеравао да поклони НЕВЕНИ. Који падежи су истакнути у реченици?

17. Пронађи реченицу у којој је истакнута заменица у генитиву.

18. Означи реченицу у којој је употребљен локатив једнине.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ