Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Падежи – тест

Заменице – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Глаголи у аорисуту казују радњу која се догодила:

2. Ја пецијах хлеб. Глагол у имперфекту можемо заменити глаголом у _____________ тако да се значење не промени. Одабери оно што недостаје.

3. Глаголима у имперфекту се додају:

4. На такмичењуЋЕМО ВИДЕТИ ко је бољи.

5. УРАДИО САМ све задатке.

6. Ко оно беше Милица? У реченици је употребљен:

7. Ти ћеш учити. Ова реченица је у...

8. Када неки глагол конструишемо у плусквамперфекту користимо:

9. У Нишу ПОХАЂА гимназију.

10. Надамо се да НЕЋЕТЕ ЗАКАСНИТИ.

11. Инфинитивна основа глагола ГЛЕДАТИ је:

12. РЕКОШЕ ми да је она ту.

13. Означи глагол у плускавмперфекту:

14. Како гласи глагол потражити у 1.л. множине плусквамперфекта (који се гради са имперфектом)?

15. СПРЕМИЛИ смо торту.

16. Ви СТЕ БИЛЕ УРАДИЛЕ домаћи задатак.

17. Означи правилно написане глаголске облике:

18. Означи глагол у аористу:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ