Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи глагол у аористу:

2. На такмичењуЋЕМО ВИДЕТИ ко је бољи.

3. Глаголима у имперфекту се додају:

4. У реченици: Он бејаше урадио домаћи, употребљен је:

5. РЕКОШЕ ми да је она ту.

6. Како гласи глагол замолити у аористу и плусквамперфекту (који се гради од перфекта) за 2. л. мн.

7. Колико глаголских облика има у следећој реченици: Милица спава, Дејан ће сада да иде до продавнице, а Марија је већ отишла на рођендан.

8. Ко оно беше Милица? У реченици је употребљен:

9. Означи правилно написане глаголске облике:

10. У Нишу ПОХАЂА гимназију.

11. Надамо се да НЕЋЕТЕ ЗАКАСНИТИ.

12. Ви СТЕ БИЛЕ УРАДИЛЕ домаћи задатак.

13. Избаци уљеза:

14. Глаголи у аорисуту казују радњу која се догодила:

15. Ја пецијах хлеб. Глагол у имперфекту можемо заменити глаголом у _____________ тако да се значење не промени. Одабери оно што недостаје.

16. Глаголски облик који се јавља само у књижевности, а не и у свакодневном говору је:

17. УРАДИО САМ све задатке.

18. Како гласи глагол урадити у 1. лицу једнине аориста?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ