Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Падежи – тест

Заменице – тест

Прилози и предлози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Глаголски облици који казују прошло време су:

2. Означи правилно написане глаголске облике:

3. СПРЕМИЛИ смо торту.

4. Ја пецијах хлеб. Глагол у имперфекту можемо заменити глаголом у _____________ тако да се значење не промени. Одабери оно што недостаје.

5. Како гласи глагол урадити у 1. лицу једнине аориста?
6. Одреди глаголске облике из следеће реченице: Ана само што уђе на врата, Марија је већ очистила све.

7. Глаголи у аорисуту казују радњу која се догодила:

8. Означи глагол у аористу:

9. Глаголима у имперфекту се додају:

10. Наставци -ох, -е, -е, -осмо, -осте и -оше. Наставци су за који глаголски облик.
11. Означи глагол у плускавмперфекту:

12. Колико глаголских облика има у следећој реченици: Милица спава, Дејан ће сада да иде до продавнице, а Марија је већ отишла на рођендан.

13. Надамо се да НЕЋЕТЕ ЗАКАСНИТИ.

14. На такмичењуЋЕМО ВИДЕТИ ко је бољи.

15. Избаци уљеза:
16. Инфинитивна основа глагола ГЛЕДАТИ је:

17. Ти ћеш учити. Ова реченица је у...

18. УРАДИО САМ све задатке.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ