Падежи – тест

Падежи – тест

Придеви – тест

„Урош и Мрњачевићи“ – тест

Непроменљиве речи – тест (5. и 6. разред)

У прилозима се налазе тестови за ученике од 5. до 8. разреда

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Промена по падежима назива се :

2. Падеж који УВЕК има предлог је:

3. Падежи који никад немају предлоге су:

4. Падеж који има само предлоге : КА; ПРЕМА и УПРКОС је :

5. Падеж који служи за дозивање је :
6. Падеж који УВЕК одвајамо запетом(запетама)је:

7. Падеж који је УВЕК субјекат у реченици је:

8. Колико у српском језику има падежа?

9. Падеж који се "слаже" уз ВИДИМ је:

10. Падежи који НИКАД немају предлоге су:
11. Падеж који је ПРАВИ ОБЈЕКАТ кад је без предлога је:

12. Који падеж може имати ПРИСВОЈНО значење?

13. Падеж који може да има ДЕОНО значење?

14. У ком падежу је подвучена реч: Брзо дођи овамо, АЦО!

15. У ком падежу је подвучена реч: Стајао је КОД ЗИДА.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ