Непроменљиве речи – тест (5. и 6. разред)

Непроменљиве речи – тест

Недоумице око речце НЕ

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Реч "изнад" је:

2. Издвој скуп у коме су само прилози:

3. Издвој скуп у коме су само предлози:

4. У српском језику има:

5. У реченици: Марко брже трчи од Јована, реч "брже" је:
6. Означи тачан одговор:

7. Суперлатив прилога "јасно" гласи:

8. Прилог "споро" је прилог за:

9. У реченици: Та књига је на полици изнад телевизора, има:

10. Означи тачан одговор:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ