Bolesti koje izazivaju bakterije – test (6.r.)

Bolesti koje izazivaju bakterije

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Ponovimo!

Putevi prenošenja zaraznih bolesti, povrede tela i prva pomoć

Poreklo i raznovrsnost živog sveta; Putevi prenošenja zaraznih bolesti; Prva pomoć

1. Gonoreju izaziva:

2. Sifilis se prenosi:

3. U crevu čoveka i zemljištu se nalaze:

4. Tuberkuloza se prenosi:

5. Bakterije se razmnožavaju:
6. Bakterije štapićastog oblika se zovu:

7. Bakterije se razmnožavaju:

8. Bakterije su višećelijski organizmi koji nemaju organizovano jedro.

9. Tetanus je bolest koja je praćena:

10. Neke bakterije imaju dugačak izraštaj za kretanje koji se zove:
11. Šta se nalazi na površini bakterijske ćelije?

12. U prošlosti se veoma često javljala kuga. To je veoma zarazna bakterijska bolest, koju sa zaraženog ______ na čoveka prenose prenose _____.

13. Bakterija koja izaziva tetanus u organizam čoveka dospeva preko:

14. Hranom životinjskog porekla, koja se čuva na neodgovarajući način, u organizam čoveka može dospeti bakterija _________.

15. Krpelji prenose:
16. Botulizam je bolest koju izaziva bakterija prisutna u hrani usled njenog nepravilnog konzervisanja.

17. Lajmska bolest zahvata:

18. Kako se zovu bakterije u obliku zareza?

19. Patogene bakterije dospevaju u organizam čoveka direktno:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста