Bolesti koje izazivaju bakterije

Bolesti koje izazivaju bakterije

1. Bakterije štapićastog oblika se zovu:

2. Gonoreju izaziva:

3. Kako se zovu bakterije u obliku zareza?

4. Tuberkuloza se prenosi:

5. Tetanus je bolest koja je praćena:

6. Krpelji prenose:

7. Botulizam je bolest koju izaziva bakterija prisutna u hrani usled njenog nepravilnog konzervisanja.

8. U crevu čoveka i zemljištu se nalaze:

9. Patogene bakterije dospevaju u organizam čoveka direktno:

10. Neke bakterije imaju dugačak izraštaj za kretanje koji se zove:

11. Bakterije se razmnožavaju:

12. Lajmska bolest zahvata:

13. Bakterije su višećelijski organizmi koji nemaju organizovano jedro.

14. Bakterija koja izaziva tetanus u organizam čoveka dospeva preko:

15. Šta se nalazi na površini bakterijske ćelije?

16. Hranom životinjskog porekla, koja se čuva na neodgovarajući način, u organizam čoveka može dospeti bakterija _________.

17. U prošlosti se veoma često javljala kuga. To je veoma zarazna bakterijska bolest, koju sa zaraženog ______ na čoveka prenose prenose _____.

18. Bakterije se razmnožavaju:

19. Sifilis se prenosi:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста