Дескриптивне песме – тест

Дескриптивне песме – тест

Перфекат – тест

Глаголски облици – тест

Народне епске песме о Косовском боју (2. део)

Резултат теста

1. У песми "Сребрне плесачице" описане су:

2. Одреди назив дескриптивне песме коју је написао Војислав Илић.

3. У дескриптивним песмама се из сваког описа осећа расположење лирског субјекта

4. Не постоји просторни и временски пејзаж.

5. У песми "Вече" Сунце је представљени као:

6. Аутор дескриптивне песме "Село" је:

7. Која од наведених песама НИЈЕ дескриптивна?

8. Дескрипција се користи:

9. Екстеријер је опис:

10. Одреди израз који не припада дескрипцији.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ