Дескриптивне песме – тест

Дескриптивне песме – тест

Перфекат – тест

Глаголски облици – тест

Народне епске песме о Косовском боју (2. део)

Резултат теста

1. Аутор дескриптивне песме "Село" је:

2. Дескрипција се користи:

3. Екстеријер је опис:

4. Која од наведених песама НИЈЕ дескриптивна?

5. У песми "Вече" Сунце је представљени као:
6. У песми "Сребрне плесачице" описане су:

7. Одреди назив дескриптивне песме коју је написао Војислав Илић.

8. У дескриптивним песмама се из сваког описа осећа расположење лирског субјекта

9. Одреди израз који не припада дескрипцији.

10. Не постоји просторни и временски пејзаж.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ