Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Јотовање – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Огњен је радосно узвукнуо: ,,Заврших домаћи!” Који глаголски облик је Огњен употребио?

2. Избаци уљеза:

3. Одреди глаголски облик глагола у следећој реченици: Он JE УВИДЕО своју грешку.

4. Перфекат се гради од помоћног глагола:

5. Школски задаци ми НИСУ ЗАДАВАЛИ много бриге. Означи одреднице које се везују за истакнути глаголски облик.
6. Један од глагола има исти облик инфинитивне и презентске основе. Пронађи га.

7. Глаголски облик који означава садашње време назива се:

8. Истакнута реч у наслову ПУТОВАЊА у путопис је:

9. Она већ дуго СЕЂАШЕ и ЧИТАШЕ. У реченици је присутан:

10. Одреди глаголски облик истакнутог глагола у следећој реченици: Кад га је угледао, ЗАПЛАКА од среће.
11. Аорист означава:

12. Која су тврђења тачна?

13. Алекса је на крају петог часа рекао: Ће се видимо сутра. Означи назив глаголског облика који је Алекса неправилно употребио.

14. У наслову романа Орлови рано лете употребљен је један глагол. Како гласи његов инфинитив?

15. Означи правилно обликовану ученичку изјаву.
16. Шта треба да стоји уместо знака питања: плакати: плачу = сећи: ?

17. У анкети су била понуђена четири одговора. Један од њих је неправилно написан. Пронађи га.

18. Који назив глаголског облика недостаје да би низ био потпун? аорист, перфекат, имперфекат _____________

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ