Гласовна промена: сибиларизација – тест

Гласовна промена: сибиларизација – тест

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголски вид и род – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

и ОВДЕ

1. Сибиларизација је гласовна промена у којој се задњонепчани сугласници К, Г, Х испред самогласника И мењају у сугласнике:

2. У којим је речима извршена сибиларизација:

3. Означи све падеже у множини у којима се у именици НОСОРОГ десила сибиларизација:

4. Приликом падежне промене именице ПОРУКА у једнини у која два падежа ће се одиграти сибиларизација:

5. Означи исправно написану реченицу:
6. Означи исправно написан низ речи:

7. У којим се сугласничким групама одступа од гласовне промене сибиларизација:

8. Исправно написане реченице су:

9. У којој народној пословици препознајеш сибиларизацију:

10. Означи исправно написану реченицу:
11. Које реченице показују одступања од гласовне промене сибиларизација:

12. Локатив једнине именице БАКА гласи:

13. Које реченице садрже грешке:

14. Код којих речи нема сибиларизације у дативу и локативу једнине:

15. Колезиници фризерци се покварио фен, па је рекла својој другарици Милци да јој набави нови. Број погрешно написаних речи у датом примеру је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста