Множење и дељење рационалних бројева (напредни ниво)

Множење и дељење рационалних бројева (напредни ниво)

Једначине са једном непознатом(основни ниво)

Множење и дељење рационалних бројева(основни ниво)

Резултат теста

1. Израчунати следећи израз: 12/25:(-7 1/5).

2. Проверити да ли је следећа једнакост тачна: 3,2:(-0,8)=0,4.

3. Израчунати: а) -2/5∙(-2/3); б) 2/21∙(-5); в) -2/5:2

4. Израчунати вредност израза: (-5,3 - 2,21 + 0,02)∙5 - 3,5∙5,3.

5. Од производа бројева -4/3 и 12/5 одузети производ бројева -1/10 и 9/2.
6. Израчунати вредност израза: (-4 4/7+3/7):(-1 1/7).

7. Израчунати вредности израза: 12∙0,6-(2,15∙0,8∙(1,2-3,4:2))

8. Колики је количник броја -5/8 и реципрочне вредности његовог супротног броја?

9. Који од наведених израза представља асоцијативност множења?

10. За колико је број 6/5 већи од количника бројева -1/3 и 2?
11. Од 3/4 броја 40 одузети 5/7 броја 70.

12. Производ бројева -4/21 и 7/8 повећати за 10/3.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ