Множење и дељење рационалних бројева(основни ниво)

Множење и дељење рационалних бројева(основни ниво)

Множење и дељење рационалних бројева (напредни ниво)

Резултат теста

1. Одредити која од наведених тврдњи је тачна: (више тачних одговора).

2. Одредити производ следећих рационалних бројева: а) -1∙(-8); б) -5/7∙1/3; в) 2,56∙0,13;

3. Скратити разломке и одредити њихов производ: а) -7/12 ∙11/21; б) -4/15∙(-5/8); в) 12/13∙(-13/18)

4. Одредити производе: а) -1,8∙ 0,1; б) 2,53∙(-0,1); в) -0,4∙(-1,5)

5. Одредити да ли је следећи израз тачан: а) -4/5∙(-5/8∙2/3)=((-4/5)∙(-5/8))∙2/3
6. Количник два рационална броја израчунавамо на следећи начин: а/b:c/d= a/b∙d/c

7. Одредити количник рационалних бројева: а) 9/10:3/5; б) 2 3/4:5 1/2; в)14:2/3

8. Одредити количник рационалних бројева: а) 24:(-4); б) -42:(-7); в) -23:23

9. Одредити количник рационалних бројева: а) -2 1/4: 1 1/2; б) -3 3/4:(-1 7/8)

10. Одредити количник рационалних бројева: а)-18,84:(-6); б)-2,45:5; в) -0,42:0,7;
11. Ако је a∙b=-5 1/4, израчунај вредност израза: 4∙a∙b

12. Производ бројева 3 1/4 и 0,8 одузети од количника -0,35:0,5.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ