Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи 3. лице једнине средњег рода перфекта глагола ЗЕВАТИ.

2. Означи назив обележеног дела футура I. Доћи ЋЕМО на време.

3. Означи глаголски род обележеном глаголу. Данас се окупао у језеру.

4. Крњи перфекат је перфекат без…

5. Означи лице и број обележеном глаголу. ДОНЕЋУ вам трешње.

6. Означи презентску основу глагола ПИСАТИ.

7. Глаголски вид одређује глаголе према…

8. У српском језику помоћни глаголи су…

9. Означи 2. лице множине футура I сложен облик глагола ДОНЕТИ.

10. У низу глагола означи непрелазне глаголе.

11. Означи службу обележеном глаголу. СТИДЕЋИ СЕ свог поступка никоме се није јавио.

12. Означи лице и број обележеном глаголу. СТИГЛИ СМО на време.

13. Глаголски род одређује глаголе према…

14. Означи лице и број обележеном глаголу. Прича и кад га не ПИТАЈУ.

15. Означи инфинитивну основу глагола ТРЧАТИ.

16. Означи од чега се гради перфекат. УШАО САМ

17. Означи облик 2. лица једнине у презенту глагола СЕДЕТИ.

18. Обележи број предиката у перфекту. Кад је дошао код нас, присетио се давних догађаја смешкајући се.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ