Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Глаголски облици (обнављање градива 5.р.)

„Десетица“, Иван Цанкар

,,Зеленбабини дарови“

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У низу глагола означи несвршене глаголе.

2. У низу глагола означи свршене глаголе.

3. Означи наставке за инфинитив.

4. У српском језику помоћни глаголи су…

5. Обележи број предиката у перфекту. Кад је дошао код нас, присетио се давних догађаја смешкајући се.

6. Означи глаголски род обележеном глаголу. Данас се окупао у језеру.

7. Означи назив обележеног дела футура I. Доћи ЋЕМО на време.

8. Крњи перфекат је перфекат без…

9. Означи глаголски облик који нема лице. Постали смо прваци на такмичењу победивши најјачу екипу.

10. Уз прелазне глаголе може да стоји…

11. У низу глагола означи непрелазне глаголе.

12. Означи 2. лице множине футура I сложен облик глагола ДОНЕТИ.

13. Означи лице и број обележеном глаголу. Прича и кад га не ПИТАЈУ.

14. Означи инфинитивну основу глагола ДОЋИ.

15. Глаголски род одређује глаголе према…

16. Означи облик 2. лица једнине у презенту глагола СЕДЕТИ.

17. Означи од чега се гради перфекат. УШАО САМ

18. Означи лице и број обележеном глаголу. СТИГЛИ СМО на време.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ