Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Глаголи – тест

Глаголски облици (обнављање градива 5.р.)

„Десетица“, Иван Цанкар

,,Зеленбабини дарови“

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи инфинитивну основу глагола ДОЋИ.

2. Крњи перфекат је перфекат без…

3. Глаголски род одређује глаголе према…

4. Обележи број предиката у перфекту. Када се вратио у домовину, начелник Адмиралитета понудио му је своју кћер за жену.

5. Означи глаголски род обележеном глаголу. Данас се окупао у језеру.
6. Означи глаголски облик који нема лице. Постали смо прваци на такмичењу победивши најјачу екипу.

7. У низу глагола означи свршене глаголе.

8. Означи презентску основу глагола ПИСАТИ.

9. Означи службу обележеном глаголу. СТИДЕЋИ СЕ свог поступка никоме се није јавио.

10. Означи несвршени облик глагола ДОТРЧАТИ.
11. У низу глагола означи несвршене глаголе.

12. Означи назив обележеног дела футура I. ДОЋИ ћемо на време.

13. Означи 2. лице множине футура I сложен облик глагола ДОНЕТИ.

14. Означи лице и број обележеном глаголу. ДОНЕЋУ вам трешње.

15. Означи као се гради инфинитив.
16. Означи од чега се гради перфекат. УШАО САМ

17. У српском језику помоћни глаголи су…

18. Обележи број предиката у перфекту. Кад је дошао код нас, присетио се давних догађаја смешкајући се.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ