Четвороугао – увод (6.р.)

Четвороугао – увод (6.р.)

Четвороугао

Четвороугао

Резултат теста

1. Паралелограм има

2. Паралелограми су представљени сликама

3. Збир унутрашњих углова у четвороуглу је

4. Да ли постоји четворуогао са угловима 101°, 59°,123 , 77°

5. Дијагонала четвороугла је дуж која спаја .......... темена.
6. Конвексни четвороуглови су

7. Висина паралелограма је

8. Паралелограми су

9. Ако дијагонала ромба из темена А са страницом АВ гради угао од 22° углов тог ромба су

10. Висина из темена D паралелограма АBCD са страницом AD прави угао од 27°, тада је угао у темену А (колико степени)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ