Четвороугао – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Четвороугао

Četvorougao – zadaci za vežbanje

Четвороуглови – провера (6.р.)

Četvorougao – test (6. razred)

Четвороугао – тест (6. разред)

1. Шта чини четвороугао?

2. Збир унутрашњих и збир спољашњих углова четвороугла је...

3. Који четвороугао има све четири странице једнаке?

4. Који четвороугао има једнаке дијагонале?

5. Ком четвороуглу се дијагонале полове?
6. Ком четвороуглу се дијагонале секу под правим углом?

7. Кружница се може описати око...

8. Кружница се може уписати у...

9. Ком четвороуглу су наспрамне странице једнаке?

10. Ком четвороуглу су наспрамни углови једнаки?
11. Дуж чије су почетна и крајња тачка средишта кракова неког трапеза назива се...

Одговор није тачан! 🙁

12. Ако је оштар угао паралелограма α=58°, одреди његове тупе углове.

Одговор није тачан! 🙁

13. Ако су основице трапеза a=3,5 cm и b=6,5 cm, средња линија трапеза је...

Одговор није тачан! 🙁

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ