Привреда Европе

Привреда Европе

Величина државе, компактност територије и облик владавине

1. Европски простор је привредно најразвијенији у целом свету.

2. Због недостатка природних енергената _________ и _________ имају најгушћу мрежу нуклеарних електрана.

3. Риболовна подручја Европе су Норвешко и ___________ море.

4. Најважније гране секундарног сектора су:

5. Најбогатије руде метала налазимо у:

6. ''Колевка'' рударства је у:

7. Највећа европска лука се налази у:

8. Пољопривреда, шумарство и риболов су део:

9. Највећи шумски ареали у Европи се налазе у _____________.

10. Европска привреда је високоразвијена захваљујући:

11. Највише рибе се улови у:

12. Говедарство је развијено у:

13. Највећи произвођачи нафте у свету су:

14. Најшумовитије су:

15. Индустрија је почела свој развој у западној Европи са проналаском:

16. Најразвијеније су земље _________ Европе.

17. Најразвијеније земљорадничке регије су у:

18. 37,5% површине Европе чине:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста