Привреда Европе

Привреда Европе

Величина државе, компактност територије и облик владавине

1. Пољопривреда, шумарство и риболов су део:

2. 37,5% површине Европе чине:

3. Најразвијеније земљорадничке регије су у:

4. Највећи произвођачи нафте у свету су:

5. Најбогатије руде метала налазимо у:
6. Најважније гране секундарног сектора су:

7. Највећа европска лука се налази у:

8. Највише рибе се улови у:

9. Најразвијеније су земље _________ Европе.

10. Говедарство је развијено у:
11. Индустрија је почела свој развој у западној Европи са проналаском:

12. Европски простор је привредно најразвијенији у целом свету.

13. ''Колевка'' рударства је у:

14. Европска привреда је високоразвијена захваљујући:

15. Риболовна подручја Европе су Норвешко и ___________ море.
16. Због недостатка природних енергената _________ и _________ имају најгушћу мрежу нуклеарних електрана.

17. Највећи шумски ареали у Европи се налазе у _____________.

18. Најшумовитије су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста