Троугао – тест

Троугао – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Два троугла су подударна ако имају једнака два пара одговарајућих страница и угао захваћен тим страницама. Који је ово став?

2. Троугао чији су унутрашњи углови 55°, 65°, 60° је.

3. Дужине страница троугла су a=4 cm , b=6,2 cm и c=4,9 cm . Онда за углове тог троугла важи:

4. Мера оштрих углова правоуглог једнакокраког троугла изражена у степенима износи? Упиши само број, без ознаке за степен.

5. Колико има ставова подударности троуглова?

6. Да ли се може конструисати троугао са датим страницама? a = 1 cm b = 17 cm c = 2 cm

7. Унутрашњи угао троугла и њему одговарајући спољашњи угао су ______ _________ углови.

8. Кружница која садржи сва три темена троугла назива се?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ