Троугао – тест

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Trougao – ponavljanje

Vrste i uglovi četvorougla – test

Trougao i racionalni brojevi – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Изабери она поља код којих се налазе мере тупих углова:

2. У једнакокраком троуглу једнаке странице називају се:

3. Унутрашњи угао троугла и њему одговарајући спољашњи угао су ______ _________ углови.

4. Троугао чији су сви унутрашњи углови 60°, 60°, 60° је ...

5. Троугао чији су унутрашњи углови 55°, 65°, 60° је.
6. Колико има ставова подударности троуглова?

7. Троугао чији су унутрашњи углови 35°, 90°, 55° је:

8. Две странице троугла су a = 4 cm и b = 7 cm. За трећу страницу троугла важи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ