Перфекат – тест

Перфекат – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. При писању перфекта често се греши. Означи ТРИ правилно написана перфекта.

2. КАСНИЛИ СМО на час јер нисмо чули звоно. Истакнути глагол у реченици је у перфекту у облику:

3. При писању перфекта често се греши. Означи ДВА правилно написана перфекта.

4. Означи облике перфекта помоћног глагола ХТЕТИ.

5. Означи глагол у облику перфекта:

6. Киша ЈЕ ПАДАЛА читаву ноћ. Истакнути глагол у реченици је у перфекту у облику:

7. При писању перфекта често се греши. Означи ТРИ правилно написана перфекта.

8. Напиши облик перфекта глагола ЧИТАТИ у 1. лицу множине женског рода.

9. Означи ТРИ тврдње које се односе на перфекат:

10. Истакнути глагол напиши у одричном облику. Оштар мраз СПАЛИО зелено лисје...

11. Означи ДВА правилна облика перфекта глагола ТРГНУТИ.

12. Понекад перфекат користимо без помоћног глагола. Оштар мраз СПАЛИО зелено лисје А танак и бео снег ПОКРИО поља и равни... Истакнуте облике перфекта у реченици називамо __________ перфекат.

13. Означи реченицу у којој је употребљен перфекат.

14. Напиши облик перфекта од глагола ПАСТИ у 1. лицу једнине мушког рода.

15. Означи ДВА правилна облика перфекта глагола САГНУТИ СЕ.

16. Перфекат градимо од глагола:

17. Означи облике перфекта помоћног глагола БИТИ.

18. Због РАДНОГ ГЛАГОЛСКОГ ПРИДЕВА у саставу перфекта разликујемо мушки, женски и средњи род. Означи ДВА облика перфекта која су у женском роду.

19. Село СЕ УЗНЕМИРИЛО због сече дрвећа. Истакнути глагол у реченици је у перфекту у облику:

20. Напиши облик перфекта од глагола ПАДАТИ у 3. лицу једнине мушког рода.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ