Перфекат – тест

Перфекат – тест

Именице – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. При писању перфекта често се греши. Означи ДВА правилно написана перфекта.

2. Напиши облик перфекта глагола ЧИТАТИ у 1. лицу множине женског рода.

3. Означи реченицу у којој је употребљен перфекат.

4. Перфекат градимо од глагола:

5. Киша ЈЕ ПАДАЛА читаву ноћ. Истакнути глагол у реченици је у перфекту у облику:
6. Означи ДВА правилна облика перфекта глагола ТРГНУТИ.

7. Напиши облик перфекта од глагола ПАСТИ у 1. лицу једнине мушког рода.

8. Због РАДНОГ ГЛАГОЛСКОГ ПРИДЕВА у саставу перфекта разликујемо мушки, женски и средњи род. Означи ДВА облика перфекта која су у женском роду.

9. Село СЕ УЗНЕМИРИЛО због сече дрвећа. Истакнути глагол у реченици је у перфекту у облику:

10. КАСНИЛИ СМО на час јер нисмо чули звоно. Истакнути глагол у реченици је у перфекту у облику:
11. Означи глагол у облику перфекта:

12. Означи облике перфекта помоћног глагола ХТЕТИ.

13. Истакнути глагол напиши у одричном облику. Оштар мраз СПАЛИО зелено лисје...

14. Означи ТРИ тврдње које се односе на перфекат:

15. Означи облике перфекта помоћног глагола БИТИ.
16. При писању перфекта често се греши. Означи ТРИ правилно написана перфекта.

17. Понекад перфекат користимо без помоћног глагола. Оштар мраз СПАЛИО зелено лисје А танак и бео снег ПОКРИО поља и равни... Истакнуте облике перфекта у реченици називамо __________ перфекат.

18. Напиши облик перфекта од глагола ПАДАТИ у 3. лицу једнине мушког рода.

19. При писању перфекта често се греши. Означи ТРИ правилно написана перфекта.

20. Означи ДВА правилна облика перфекта глагола САГНУТИ СЕ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ