Mala tela Sunčevog sistema – test (5.r.)

 

Sličan test u Word formatu pogledajte na linku ispod.

Mala tela Sunčevog sistema – test

Резултат теста

1. _________ je manje svemirsko telo koje kruži oko neke planete i zajedno sa tom planetom oko njihove zvezde.

2. Samo šest od osam planeta sunčevog sistema ima prirodne satelite. Označite ih.

3. Prve satelite je 1610. godine otkrio italijanski astronom i fizičar ___________ _________.

4. Zemlja ima samo jedan prirodni satelit , a to je:

5. Mesec obiđe Zemlju za ____ dana i za isto vreme se okrene oko svoje ose.
6. Četiri Mesečeve mene su karakteristične. A to su:

7. Prolazak kroz sve mene iznosi 28 i po dana.

8. Ako se za vreme punog meseca Zemlja nađe između Sunca i Meseca i zakloni ga svojom senkom, nastaje _________ Meseca.

9. Ako se za vreme mladog meseca Mesec nađe između Sunca i Zemlje, nastaje pomračenje Sunca.

10. Osim planeta i satelita u Sučevom sistemu se nalaze i veliki broj manjih vasionskih tela:
11. Asteroidi su ________ nebeska tela nepravilnog oblika koja kruže u Sunčevom sistemu.

12. Većina asteroida se nalazi u kružnoj putanji (asteroidnom pojasu) između ________ i Jupitera.

13. _________ su hladna nebeska tela koja se sastoje od komada stena, leda, gasova i prašine.

14. Najpoznatija kometa je ________ kometa.

15. _________ su ostaci razbijenih asteroida koji nastaju prilikom njihovih povremenih sudara.
16. Meteoroidi pri ulasku u Zemljinu atmosferu sagorevaju i postaju:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ