Подударност троуглова и трансферзални углови – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Подударност троуглова и трансферзални углови – тест

Površina trougla – test

Углови четвороугла – тест

Резултат теста

1. Шта је збир суплементних углова?

2. Троуглови су подударни по ставу:

3. Да ли су труглови подударни?

4. Троуглови су подударни по ставу:

5. Троуглови су подударни по ставу:
6. Црвени углови су:

7. Плави углови су:

8. Зелени углови су:

9. Шта је мера угла 1?

10. Шта је мера угла 2?
11. Шта је мера угла 3?

12. Шта је мера угла 2?

13. Шта је мера угла 5?

14. Шта је мера угла 7?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ