Сабирање и одузимање разломака – тест

Сабирање и одузимање разломака – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Децимални запис разломка 7⁄2 je:

2. Мешовити број једнак 2 3⁄5 је разломку:

3. Највећи од наведених разломака je:

4. 4,23+3,5=

5. 5⁄6 + 4⁄3 =
6. 2,7+1,9−1,4=

7. Решење једначине 5⁄9 +x= 2 1⁄3

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ