Картографија – тест

Картографија – тест

За бесплатну онлајн верзију ове провере знања кликнитеОВДЕ

Резултат теста

1. Географска карта је:

2. Према садржају карте се деле на _______ и ________.

3. Шта зеленa боја приказује на карти?

4. Највернији приказ Земље је:

5. Неки од примера тематских карата су: туристичка, индустријска, политичка, климатска ...
6. Географска карта је математички увећан графички приказ Земље на равној површини.

7. __________су затворене криве линије које на карти приказују места исте надморске висине.

8. _________ су затворене криве линије које на карти приказују исте дубине.

9. Како да се оријентишемо на карти?

10. Садржај карте представља све објекте из природе који су приказани на карти. Они су приказани различитим бојама, симболима, линијама и натписима - њих зовемо картографски знаци.
11. Посматрај фотографију. Одговори: колико је растојање у природи између тачке А и тачке Б , ако је на карти растојање 2 cm.

12. Означи који је математички елемент карте.

13. На слици је приказана

14. Шта означава зелена боја на географској карти?

15. Размерник је приказан у облику
16. Туристичка карта Србије је

17. Највећи упоредник је

18. На географској карти света има више упоредника него меридијана.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ