Bezbedno ponašanje na internetu – test za 5. razred

Bezbedno ponašanje na internetu – test za 5. razred

Pretraživanje interneta – test za 5. razred

Резултат теста

1. Bezbedno koriščenje interneta podrazumeva:

2. Bezbednost koja može da bude ugrožena na Internetu usled deljenja lićnih podataka, kontakta sa nepoznatim osobama ili javnog objavljivanja lokacije na kojoj se korisnik nalazi je?

3. Bezbednost koja može da bude ugrožena deljenjem neprimernih sadržaja, kao i neadekvatna komunikacija (korišćenje ružnih reči) je?

4. Dok smo povezani na internet, svo vreme smo izloženi pretnjama po našu bezbednost od strane zlonamernih programa - Malvera.

5. Radi zaštite od neželjenog malicioznog softvera potrebno je da na našem računaru instaliramo program za zaštitu od virusa koji se popularno naziva:
6. Pravila lepog ponašanja na internetu se naziva:

7. Digitalno nasilje predstavlja oblik nasilja koje se sprovodi upotrebom digitalnih tehnologija.

8. Primeri digitalnog nasilja su:

9. Kako da staneš na put digitalnom nasilju:

10. Virtuelno nasilje koje je namerno, ponavljeno i agresivno više ljudi putem elektroničkih sredstava čija je namera uznemiravanje ili oštećivanje drugih naziva se:
11. Nasilje je neprihvatljivo, bez obzira na to da li se dešava na internetu ili u realnom svetu, u komunikaciji na internetu ili uživo.

12. Najčešći oblici digitalnog nasilja su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ