Multimedijalne prezentacije – test za 5. razred

Multimedijalne prezentacije – test za 5. razred

Резултат теста

1. Prezentacija je proces predstavljanja nekoj publici.

2. Osnovni element multimedijalne prezentacije je:

3. Slajdovi su poređani jedan za drugim u odabranom redosledu.

4. Slajdovi se mogu kopirati i premeštati u okviru same prezentacije, ali i iz jedne otvorene prezentacije u drugu. To možemo uraditi pomoću naredbi?

5. Prezentacija ne može da sadrži više slajdova.
6. Prezentacija treba da sadrži koliko slajdova?

7. Slajdovi ne smeju da budu važniji od prezentera.

8. Da bi poruka ostavila na publiku željeni utisak, potrebno je da:

9. Koji su koraci za pokretanje programa Microsoft Office Power Point?

10. Šta nam slika predstavlja?
11. Za kreiranje novog slajda odabraćemo opciju?

12. U kojoj kartici se nalaze alati za izradu multimedijalne prezentacije?

13. Na slici nam se pokazuje opcija za?

14. Opcija za audio datoteku "Play across slides" znači da?

15. Prezentaciju pokrećemo sa tastature uz pomoć kog tastera?
16. Ukoliko želimo da prezentaciju prikažemo od trenutnog slajda odabraćemo koju opciju?

17. Označite primer loše napravljenog slajda.

18. Kartica "Shapes" nam služi za?

19. Sadržaj slajdova treba da bude u skladu sa sledećim principima:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ