Snimanje zvuka i video zapisa – test za 5. razred

Snimanje zvuka i video zapisa – test za 5. razred

Резултат теста

1. Zvuk se na digitalnim uređajima može snimiti pomoću programa za snimanje zvuka.

2. Program na računaru za snimanje zvuka u operativnom sistemu Windows 10 je:

3. Takođe i na "pametnom" telefonu sa Android operativnim sistemom možemo koristiti aplikaciju Voice Recorder.

4. Programi za snimanje zvuka mogu čuvati zvučne zapise u različitim formatima.

5. Za pokretanje programa Sound Recorder koristimo sledeće korake:
6. Dugme prikazano na slici nam služi za:

7. Dugme prikazano na slici nam služi za:

8. Dugme prikazano na slici nam služi za:

9. Aplikacija Sound Recorder čuva zvučni zapis u kom formatu?

10. I kod snimanja video-zapisa moguće je povremeno zaustaviti snimanje, a zatim nastaviti.
11. Video datoteke najčešće čuvamo u kom formatu?

12. Zvučne i video-fajlove nije moguće premestiti sa "pametnog" telefona na računar.

13. "Pametni" telefon povezujemo sa računarom uz pomoću kojeg kabla?

14. Konverzija predstavlja promenu tipa zvučne ili video-datoteke u tip koji zauzima manje memorijskog prostora ili u tip koji program u kome radimo razume.

15. Za konverziju tipova datoteka postoje brojni programi kao što je Format Factory.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ