Упоређивање разломака – тест

Упоређивање разломака – тест

Множење и дељење разломака – тест

Аритметичка средина – тест

Резултат теста

1. Упоредити разломке: а) 2⁄7 и 3⁄7; б) 5⁄8 и 3⁄8; в) 4⁄11 и 7⁄11; г) 17⁄24 и 18⁄24.

2. Упоредити разломке: а) 1⁄25 и 1⁄22; б) 3⁄8 и 3⁄14; в) 5⁄22 и 5⁄18; г)12⁄37 и 12⁄35.

3. Довести на једнаке имениоце и упоредити разломке: а) 7⁄8 и 8⁄9; б) 12⁄25 и 17⁄35; в) 34⁄27 и 19⁄15.

4. Следеће разломке поређати по величини: 2⁄3, 4⁄5, 6⁄7, 5⁄8, 8⁄15, 7⁄12.

5. Одредити скуп свих природних бројева x за које важи: 4⁄9 < 4⁄x.
6. Разломке 15⁄11, 27⁄11, 2⁄11, 18⁄11, 33⁄11, 10⁄11, 5⁄11, 1045⁄11 поређати по величини почевши од највећег.

7. Из скупа разломака { 4⁄5, 39⁄15, 8⁄8, 19⁄27, 54⁄63, 25⁄17, 30⁄29, 13⁄12} одредити оне који су већи од 1.

8. Одредити x тако да разломци буду једнаки: 5⁄6 = (12-x) ⁄6.

9. На последњем тесту из математике у петом разреду једне основне школе 3⁄8 ученика је добило одличне оцене, а 1⁄8 ученика је оцењена недовољним оценама.Да ли је више ученика добило одличну или недовољну оцену из теста?

10. За пројекат из биологије ученици су морали да посаде пасуљ и пусте га да неко време расте.Једна од карактеристика коју је требало да посматрају јесте висина стабиљке после 30 дана.Катарина је уочила да је висина њене стабиљке 11⁄9 Анине стабиљке.Која од ове две ученице има већу стабиљку пасуља?
11. Марко, Игор и Лука су правили куле од карата.Када су потрошили све карте, уочили су да је висина Маркове куле 5⁄8 висине Игорове куле и 11⁄8 висина Лукине куле.Чија је кула од карата највећа, а чија најмања?

12. Бојана и Бранко су добили једнаке суме новца за џепарац.Бојана је потрошила 3⁄5 суме, а Бранко 7⁄12 суме.Коме је остало више новца?

13. Сара и Милош читају исту књигу.Сара је прочитала 3⁄8 књиге а Милош 5⁄12.Ко је од њих више прочитао?

14. Базен се пуни кроз две цеви.Прва цев напуни базен за 9 сати, а друга цев за 12 сати.Ако прва цев пуни базен 4 сата, а друга цев 6 сати, која ће цев напунити већи део базена?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ