Скупови – тест

Скупови – тест

Скуп природних бројева

Разлика скупова (основни ниво)

Пресек и унија скупова (напредни ниво)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Колико елемената имају једночлани скупови?

2. Напиши једночлане подскупове скупа В = {2, 4, 6, 8}.

3. Напиши двочлане подскупове скупа А = {1, 3, 5, 7, 9}.

4. Слово N означава:

5. Напиши све бројеве који припадају скупу А = { x | x € N и 5 < х < 15 }
6. Напиши све бројеве који припадају скупу С = { x | x € N и х|24 }

7. Одреди елементе који припадају скупу А:

8. Одреди елементе који припадају скупу В:

9. Који елементи су сaмо у скупу А?

10. Одреди елементе који се налазе у пресеку скупова А и В:
11. Одреди елементе скупа С:

12. Који елемент је у сва три скупа?

13. Који елемент се налази у пресеку скупа А и скупа С?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ