Угао – утврђивање

Угао – утврђивање

Углови на трансверзали (основни ниво)

Мерење углова (напредни ниво)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Угао који је већи од правог, а мањи од опруженог угла је ____.

2. Угао између две узајамно нормалне праве је:

3. Које је врсте угао од 111 ° :

4. 117 ° једнако је:

5. Колика је мера угла који је упоредан са углом мере 47 ° :
6. Мера збира углова чије су мере15°11′ и 39°12′

7. Углу ' α=18° 19′ 20′комплементан је угао β чија је мера:

8. Мера угла који је унакрсан са углом α=76° 37′ je...

9. Разлика 45° и 22° 50′ једнака је:

10. Трансверзала је:
11. Само једно од наведених тврђења је тачно. Које?

12. Колико минута има 1°?

13. Колико секунди има један минут?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ