Разломци

Разломци

Резултат теста

1. Број који се пише изнад разломачке црте зове се:

2. Разломак 9/8 је:

3. Осмина броја 656 је број:

4. Колики је x ако је x/8=2?

5. Разломак је мањи од 1 ако је:

6. 0/5 је:

7. Четвртина броја 728 је број:

8. Број написан помоћу природног броја и разломка, назива се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ