Разломци

Разломци

Појам процента, израчунавање процента – тест

Појам разломка – тест

Разломци, размера и проценти (%) – тест

Резултат теста

1. Разломак је количник два природна броја.

2. У разломку 17/42 17 је:

3. Да ли су 3/5:

4. Половина броја 842 је број:

5. Колики је x ако је x/8=2?
6. Број који се пише изнад разломачке црте зове се:

7. Број написан помоћу природног броја и разломка, назива се:

8. Број 76 је трећина броја:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ