Organizacija podataka na računaru – test za 5. razred

Organizacija podataka na računaru – test za 5. razred

Podešavanje radnog okruženja – test za 5. razred

Резултат теста

1. Podaci na digitalnom uređaju su organizovani po:

2. Svaka datoteka ima:

3. U ime datoteke se ne smeju koristiti koji karakteri?

4. Šta od sledećeg navedenog predstavlja ekstenziju datoteke?

5. Datoteke organizujemo tako što ih smeštamo u:
6. Operativni sistemi omogućavaju organizovanje podataka korišćenjem programa Explorer koji služi za:

7. Opcija prikazana na slici služi za:

8. U programu za organizovanje datoteka i fascikli moguće je videti:

9. Kako se kopira jedna fascikla ili jedna datoteka?

10. Da bi spisak fascikli i datoteka bio prikazan kao lista potrebno je da kliknemo na koju opciju?
11. Kako se kopira jedna fascikla ili jedna datoteka pritiskom tastera sa tastature?

12. Kako se premešta jedna fascikla ili jedna datoteka?

13. Za razliku od kopiranja, nakon akcije premeštanja odabrana datoteka pojavljuje se:

14. U programu za organizovanje datoteka i fascikli moguće je preimenovati ime datoteke i fascikli uz pomoć koje opcije:

15. Datoteke ili fascikle možemo da obrišemo tako što odaberemo opciju?
16. Da bi datoteka ili fascikla bila trajno obrisana sa našeg računara treba da izaberemo koju opciju?

17. Koju opciju ćemo izabrati za povraćaj jedne označene datoteke iz kante za otpatke?

18. Za opciju pretrage programa ili datoteka na računaru koristi se?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ