Једначине и неједначине у скупу целих бројева

Једначине и неједначине у скупу целих бројева

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди решење једначине: 45:x+27=18

2. Одреди решење неједначине: 48 – x > –24

3. Одреди решење неједначине: 55–4⋅x <83

4. Одреди решење једначине: –2⋅x+5=–47

5. Одреди решење једначине: -x-17=-15
6. Одреди решење неједначине: x–19<–1

7. Одреди решење неједначине: 3⋅x–5>–2

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ