Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила

Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила

1. Дине настају еолском акумулацијом.

2. Ерозивни облик рељефа је:

3. Крашком ерозијом настају:

4. На слици изнад је приказана:

5. Таложење разореног материјала на местима где слаби снага спољашњих сила назива се:
6. Ерозија је таложење разореног материјала.

7. На обликовање рељефа у пустињама највише утичу:

8. Ада је облик рељефа који настаје:

9. У пустињама се, током дана, стене:

10. Како се назива пешчани бедем настао радом ветра у пустињи?
11. Жало и дина су акумулативни облици рељефа.

12. Изглед Земљине површине, са свим узвишењима, удубљењима и равницама је:

13. На фотографији је приказан облик рељефа који је настао ерозивним радом:

14. Шта представља спољашњу силу Земље?

15. Изглед рељефа је:
16. Шта не припада наведеном низу?

17. Рељеф се мења захваљујући:

18. ________ је обликовање рељефа дејством таласа.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста