Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила

Обликовање рељефа дејством спољашњих Земљиних сила

1. Ада је облик рељефа који настаје:

2. Шта не припада наведеном низу?

3. ________ је обликовање рељефа дејством таласа.

4. На слици изнад је приказана:

5. Жало и дина су акумулативни облици рељефа.
6. Шта представља спољашњу силу Земље?

7. На обликовање рељефа у пустињама највише утичу:

8. Изглед Земљине површине, са свим узвишењима, удубљењима и равницама је:

9. Таложење разореног материјала на местима где слаби снага спољашњих сила назива се:

10. У пустињама се, током дана, стене:
11. На фотографији је приказан облик рељефа који је настао ерозивним радом:

12. Дине настају еолском акумулацијом.

13. Ерозија је таложење разореног материјала.

14. Ерозивни облик рељефа је:

15. Рељеф се мења захваљујући:
16. Како се назива пешчани бедем настао радом ветра у пустињи?

17. Крашком ерозијом настају:

18. Изглед рељефа је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста