Razmnožavanje- polno i bespolno II

Razmnožavanje- polno i bespolno  II

1. Ženke, pčele radilice nastaju:

2. Brigu o potomstvu vodi:

3. Kod dvopolnih organizama dolazi do samooplođenja.

4. Životinje sa velikim brojem potomaka:

5. Ženski polni organ cveta je:
6. Kako se nazivaju organizmi koji imaju i jajne ćelije i spermatozoide?

7. Kako se naziva začetak nove biljke u semenu?

8. Šta ima ulogu da hrani klicu dok se ne formira nova biljka?

9. U prašniku se nalaze:

10. Cvet se sastoji od:
11. Prenošenje polenovog praha sa jednog cveta na drugi je:

12. Više energije zahteva:

13. Za koju od navedenih životinja se smatra da ne vodi brigu o potomstvu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста