Razmnožavanje- polno i bespolno II

Razmnožavanje- polno i bespolno  II

1. Cvet se sastoji od:

2. Ženke, pčele radilice nastaju:

3. Šta ima ulogu da hrani klicu dok se ne formira nova biljka?

4. Za koju od navedenih životinja se smatra da ne vodi brigu o potomstvu?

5. U prašniku se nalaze:

6. Životinje sa velikim brojem potomaka:

7. Brigu o potomstvu vodi:

8. Ženski polni organ cveta je:

9. Prenošenje polenovog praha sa jednog cveta na drugi je:

10. Kako se naziva začetak nove biljke u semenu?

11. Kako se nazivaju organizmi koji imaju i jajne ćelije i spermatozoide?

12. Kod dvopolnih organizama dolazi do samooplođenja.

13. Više energije zahteva:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста