Razmnožavanje- polno i bespolno II

Razmnožavanje- polno i bespolno  II

1. U prašniku se nalaze:

2. Za koju od navedenih životinja se smatra da ne vodi brigu o potomstvu?

3. Cvet se sastoji od:

4. Kod dvopolnih organizama dolazi do samooplođenja.

5. Više energije zahteva:

6. Prenošenje polenovog praha sa jednog cveta na drugi je:

7. Ženke, pčele radilice nastaju:

8. Kako se nazivaju organizmi koji imaju i jajne ćelije i spermatozoide?

9. Životinje sa velikim brojem potomaka:

10. Brigu o potomstvu vodi:

11. Ženski polni organ cveta je:

12. Šta ima ulogu da hrani klicu dok se ne formira nova biljka?

13. Kako se naziva začetak nove biljke u semenu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста