Заливи, особине и кретања морске воде

Заливи, особине и кретања морске воде

1. За обале Норвешке су карактеристични:

2. Заливи који су широко отворени према мору су ријаси.

3. Плима и осека настају под утицајем наизменичног издизања и спуштања нивоа мора.

4. Сва мора имају исти салинитет.

5. Количина минералних материја у грамима у једном килограму морске воде је:
6. Сваки талас се састоји од таласног брега и таласне _______.

7. Плитки заливи близу обала су:

8. Како се називају разорни таласи?

9. Плима представља _____ нивоа мора, а осека _____ нивоа мора.

10. Хоризонтална кретања морске воде настају под утицајем:
11. Најсланије море на свету је:

12. Мртво море је језеро.

13. Како се зову делови океана који дубље залазе у копно?

14. Назив за уске и вијугаве заливе који представљају потопљене долине ледничких валова је:

15. Таласи настају као последица:
16. Потопљени делови речних долина су:

17. Пример за хладну морску струју је:

18. Најчешће кретање морске воде су:

19. Пример провидног мора је:

20. Наизменично издизање и спуштање нивоа мора представљају:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста