Заливи, особине и кретања морске воде

Заливи, особине и кретања морске воде

1. За обале Норвешке су карактеристични:

2. Потопљени делови речних долина су:

3. Плитки заливи близу обала су:

4. Плима и осека настају под утицајем наизменичног издизања и спуштања нивоа мора.

5. Назив за уске и вијугаве заливе који представљају потопљене долине ледничких валова је:

6. Пример провидног мора је:

7. Таласи настају као последица:

8. Сваки талас се састоји од таласног брега и таласне _______.

9. Сва мора имају исти салинитет.

10. Хоризонтална кретања морске воде настају под утицајем:

11. Количина минералних материја у грамима у једном килограму морске воде је:

12. Пример за хладну морску струју је:

13. Плима представља _____ нивоа мора, а осека _____ нивоа мора.

14. Најсланије море на свету је:

15. Како се зову делови океана који дубље залазе у копно?

16. Заливи који су широко отворени према мору су ријаси.

17. Како се називају разорни таласи?

18. Најчешће кретање морске воде су:

19. Мртво море је језеро.

20. Наизменично издизање и спуштање нивоа мора представљају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста