Заливи, особине и кретања морске воде

Заливи, особине и кретања морске воде

1. Како се називају разорни таласи?

2. Сваки талас се састоји од таласног брега и таласне _______.

3. Наизменично издизање и спуштање нивоа мора представљају:

4. Плима и осека настају под утицајем наизменичног издизања и спуштања нивоа мора.

5. Мртво море је језеро.
6. Назив за уске и вијугаве заливе који представљају потопљене долине ледничких валова је:

7. Таласи настају као последица:

8. Потопљени делови речних долина су:

9. Заливи који су широко отворени према мору су ријаси.

10. Најчешће кретање морске воде су:
11. Хоризонтална кретања морске воде настају под утицајем:

12. Количина минералних материја у грамима у једном килограму морске воде је:

13. Плитки заливи близу обала су:

14. Плима представља _____ нивоа мора, а осека _____ нивоа мора.

15. Пример за хладну морску струју је:
16. Како се зову делови океана који дубље залазе у копно?

17. Пример провидног мора је:

18. Најсланије море на свету је:

19. За обале Норвешке су карактеристични:

20. Сва мора имају исти салинитет.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста