Nule i jedinice u računarskom jeziku – test

Nule i jedinice u računarskom jeziku – test

Резултат теста

1. ROM (Read-Only memory)

2. RAM

3. CD, DVD, tvrdi disk, USB štapić su

4. Mali prenosivi memorijski štapić, veoma praktičan za nošenje sa sobom zove se:

5. Koji se pomoćni čuvar memorije nalazi na slici?
6. Oblak (Google Cloud, iCloud)

7. Koji decimalni broj je predstavljen sa četiri bita 0 1 1 0?

8. Jedan bit može imati samo ...

9. Računar u svom radu koristi:

10. Koliko različitih kombinacija (stanja) možemo prikazati nizom od 2 bita?
11. Bajt se sastoji od osam bitova i može imati 256 kombinacija.

12. Niz od osam bitova zovemo:

13. Norma koja uspostavlja pravila za kodiranje znakova na računaru naziva se:

14. Bajt 0 0 0 1 0 0 0 1 odgovara dekadskom broju?

15. Matična ploča povezuje unutrašnje i eksterne uređaje sa procesorom.
16. Izbaci uljeza. Izlazni uređaji su:

17. Računari, tableti, pametni telefoni i njihove komponente imaju vek trajanja. Šta da radimo sa njima kada više ne rade?

18. Svi fizički delovi računara i drugih digitalnih uređaja koje možemo videti ili dodirnuti čine hardwar.

19. Uređaji pomoću kojih se unose podaci u računar nazivaju se ______ uređaji.

20. Uređaji pomoću kojih možemo da vidimo ili čujemo rezultate rada na računaru nazivaju se ___________ uređaji.
21. Izaberite fotografiju koja prikazuje centralnu jedinicu računara.

22. Odaberi fotografiju koja prikazuje procesor.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ