Сеобе Срба и њихов положај под Хабзбурзима и Млечанима II

Сеобе Срба и њихов положај под Хабзбурзима и Млечанима II

1. Другу сеобу Срба је предводио:

2. Процес промене српског идентитета преласком на римокатоличко вероисповедање назива се:

3. Цар Леополд I:

4. Становници Војне границе су се називали граничари, односно:

5. Када се догодила Друга сеоба Срба?
6. У првој половини XVII века, у документу познатом као Српски статути, крајишницима је потврђено право власништва над земљом и право на самоуправу.

7. У области данашње границе Словеније и Хрватске створена је прва одбрамбена зона- војна _______.

8. Најпознатије ускочке старешине били су:

9. Срби у Војној крајини су били привилеговани у односу на:

10. Срби су за време аустријско-турског рата 1737.-1739. године ратовали на страни:
11. Срби су под влашћу Османског царства били изложени:

12. Борци против Турака који су деловали са територија под млетачком влашћу су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста