Python – ponavljanje

Python – ponavljanje

Резултат теста

1. Koju ćeš naredbu koristiti ako želiš da ispišeš "Dobro jutro!"

2. Ako želiš da uneseš ceo broj koristićeš naredbu int(input())

3. PRINT (9+12/3)

4. PRINT (17%6)

5. PRINT (9//4)
6. Koja naredba je ispravno napisana? Program će pitati korisnika za broj godina!

7. Šta znači znak # u Pythonu?

8. for i in range (a,b,k) U navedenim naredbama šta znači broj k?

9. Ako je a=5 i b=3 šta će program ispisati nakon izvođenja naredbe PRINT(a,b)

10. Koje znakove računskih operacija koristimo u Pythonu?
11. Šta radi ovaj program? a=int(input('Unesi prvi broj:')) b=int(input('Unesi drugi broj:')) print(a+b)

12. Dopuni program koji izračunava i ispisuje površinu pravougaonika za unešene dužine stranica...a=int(input('Unesi duljinu stranice a:')) b=int(input('Unesi duljinu stranice b:')) ________(a*b)

13. Imenovani deo memorije u kojem se čuva neki podatak je...

14. Znak pridruživanja neke vrednosti varijable je:

15. Označi jedini ispravni naziv varijable:
16. Označi istinitu izjavu.

17. Tekst u Pythonu pišemo unutar

18. Dopuni sedeću naredbu: a=____(input("Upiši stranicu a:"))

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ